Kursy Trenerskie

Komunikat. Egzaminy wstępne na kursy trenerskie UEFA A, zintegrowany UEFA B+A oraz pełny kurs UEFA B.

9/10/2017 11:22

Wydział Szkolenia ŚL.ZPN w Katowicach pragnie poinformować, że w dniu 12.10.2017 w godzinach 16.00-18.00  na obiektach AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72A (zbiórka: godz. 15.30 Nowa Hala-hol) odbędą się egzaminy wstępne na poniższe kursy trenerskie organizowane przez Śląski Związek Piłki Nożnej.


  • UEFA B
  • Zintegrowany UEFA B+A
  • UEFA A
Na część praktyczną proszę zabrać sprzęt treningowy, buty sportowe na halę.
 
UWAGA: egzaminy dotyczą kursów UEFA A Bielsko Biała (październik 2017), UEFA A Katowice (styczeń 2018), UEFA B+A  Katowice (wiosna 2018), UEFA B Bielsko- Biała (październik 2017), UEFA B Katowice (styczeń 2018).
Aplikacja na egzaminy na powyższe kursy odbywa się przez platformę PZPN24. Trener aplikując na wybrany przez siebie kurs wyraża chęć przystąpienia do egzamin.
 
Literatura:

Kurs: UEFA B:

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) - Rozdział 1, Rozdział 2

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) - Rozdział 1, Rozdział 2

Kurs: Zintegrowany B+A, UEFA A:

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) 

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) P. Grycmann, W. Szyngiera

Literatura uzupełniająca:

1) Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. red. A. Zając, J. Chmura