Śląski ZPN

3/05/2018 09:30

Wybór należy do kibica

Pierwszy weekend maja naszpikowany jest wydarzeniami piłkarskimi. Codziennie jest w czym wybierać więc prezentujemy weekendowy rozkład jazdy spotkań w naszym regionie, żeby każdy kibic mógł sobie wyznaczyć "marszrutę" po boiskach od czwartku do niedzieli.
27/04/2018 18:24

Podokręg Bielsko-Biała podsumował dwa lata kadencji

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Podokręgu Bielsko-Biała podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu kierowanego przez Romana Kubieńca.
26/04/2018 20:44

Podokręg Lubliniec także wybrał samodzielność

Po Podokręgach Skoczów i Żywiec, które postanowiły wystąpić ze struktur Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, na samodzielność zdecydował się także Podokręg Lubliniec. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 27 delegatów, 17 mandatariuszy było za podjęciem uchwały o odłączeniu się od Częstochowskiego Związku Piłki Nożnej i bezpośredniej przynależności do Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 9 było przeciw, a 1 głos okazał się nieważny.
25/04/2018 21:09

Podokręg Rybnik podsumował półmetek kadencji obecnego zarządu

Walne Zebranie Sprawozdawcze Podokręgu Rybnik przebiegło sprawnie, choć nie zabrakło w nim dyskusji oraz wniosków, będących głosem środowiska piłkarskiego.
25/04/2018 14:41

„Człowiek orkiestra” z Pietrzykowic wyznaczył kierunek szkoleniu w Podokręgu Żywiec

Sławomir Sołtysik był trenerem koordynatorem w Podokręgu Żywiec przez 6 lat. Za ten okres pracy został uhonorowany pamiątkowym pucharem.
20/04/2018 23:11

Podokręg Żywiec wybrał bezpośrednie podporządkowanie Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej

Walne Zebranie Delegatów Podokręgu Żywiec zadecydowało o istotnej zmianie strukturalnej. Jednogłośną decyzją 21 mandatariuszy podokręg, wchodzący do tej pory w skład Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej, wybrał bezpośrednie podporządkowanie Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej.