Śląski ZPN

Prawa do transmisji są w gestii klubów

8/09/2017 11:17

Śląski Związek Piłki Nożnej zabiega o promocję prowadzonych rozgrywek. Pozyskuje sponsorów. Zawiera partnerskie umowy, których efektem jest między innymi program HAIZ Śląska Piłka, realizowany przez Sfera TV. Zmianie uległa także strona internetowa, na której przedstawiamy efekty działalności komisji i wydziałów.


Jednocześnie staramy się dbać o szeroko pojmowaną współpracę z wszystkimi środkami przekazu w jednakowym stopniu udostępniając dziennikarzom dostęp do informacji, z których korzysta całe środowisko piłkarskie w naszym regionie. Dlatego stojąc na stanowisku, że każdy klub jest właścicielem praw do transmisji z organizowanych przez siebie meczów, Śląski Związek Piłki Nożnej informuje, iż właściwym podmiotem uprawnionym do udzielania zgody na transmisję prowadzonych przez Związek rozgrywek, jest właściciel obiektu oraz zarząd klubu – organizator zawodów.

W związku z powyższym podkreślamy, że Śląski Związek Piłki Nożnej nie ma możliwości udzielenia zgody na transmisję z poszczególnych meczów. Chyba, że któraś ze stacji telewizyjnych, zainteresowana będzie wykupem prawa do transmisji „pakietu ligowego”, wtedy reprezentując kluby uczestniczące w rozgrywkach, Związek może przystąpić do negocjacji.