Śląski ZPN

Odwołane zgrupowanie przed meczami Reprezentacji Śląskiego ZPN U13 i U14

26/10/2020 09:26

Związku z sytuacją epidemiologiczną (obostrzenia-czerwona strefa) Śląski Związek Piłki Nożnej informuję, że zgrupowanie Reprezentacji Śląskiego ZPN U14 i U13 w dniach 27.10-28.10.2020 r. zostało odwołane.


W związku z tym zawodnicy Reprezentacji Śląskiego ZPN U13 i U14 zgłaszają się bezpośrednio na mecz z Opolskim ZPN zgodnie z poniższym harmongramem:

Reprezentacja Śląskiego ZPN U13:
 
Miejsce zbiorki: Stadion Śląski w Chorzowie, ul. Katowicka 10.
 
Dzień: 28.10.2020.
 
Godz. zbiórki: 9.45. 
 
 
Reprezentacja Śląskiego ZPN U14:
 
Miejsce zbiorki: Stadion Śląski w Chorzowie, ul. Katowicka 10.
 
Dzień: 28.10.2020.
 
Godz. zbiórki: 11.30. 
 
Uwaga: mecze odbędą się bez udziału publiczności.
 
Związku z epidemią powołani zawodnicy muszą stosować się do poniższych zaleceń sanitarnych:
  1. Udział w meczach jest DOBROWOLNY i możliwy tylko w przypadku posiadania wypełnionego i podpisanego przez opiekuna prawnego OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO I ZGODY RODZICÓW.
  2. Każdy z powołanych zawodników winien być wyposażony w maseczkę ochronną.
  3. Uczestniczący w meczach zawodnicy winni posiadać własny napój bądź bidon, który zostanie napełniony i ma służyć tylko właścicielowi.
  4. Organizatorzy meczów są odpowiedzialni za przeprowadzenie zabiegów sanitarnych przedmiotów, będących w użyciu w trakcie przeprowadzonych zajęć oraz mierzenia temperatury.
  5. W przypadku pojawienia się podejrzenia o wystąpienie u zawodnika objawów chorobowych powinien on natychmiast zgłosić ten fakt trenerowi.
  6. Organizatorzy konsultacji powinni odizolować zawodnika, podejrzanego o stan chorobowy.

Zawodnik zabiera ze sobą wypisane OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO, ZGODĘ RODZICÓW oraz cały sprzęt piłkarski tzn. ubranie odpowiednie do pogody, buty na sztuczną trawę, ochraniacze, ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód, paszport) oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

#KopalniaTalnetów #DążymyDoMistrzostwa