Śląski ZPN

100-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Podokręgu Lubliniec

8/02/2020 01:15

Gala 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Podokręgu Lubliniec pokazała, że futbol łączy ludzi.


Zaczęło się uroczyście, bo na komendę prezesa Podokręgu Lubliniec Krzysztofa Olczyka: "Sztandar Śląskiego Związku Piłki Nożnej Wprowadzić" rozpoczął się ceremoniał, który dał jednoznaczny sygnał, że goście zebrani w sali hotelu Strzelnica uczestniczą w wyjątkowym wydarzeniu.

- Z dumą witam na uroczystej gali 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej na terenie Podokręgu Lubliniec - powiedział Krzysztof Olczyk. - Najmniejszego w strukturach Śląskiego Związku Piłki Nożnej, ale w swojej ponad 30-letniej działalności posiadającego niezłych piłkarzy, mądrych trenerów i oddanych działaczy, a także zaangażowanych sędziów i wiernych kibiców. W naszym wspólnym imieniu witam serdecznie pomysłodawcę naszego wyjątkowego spotkania prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej i członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej kolegę Henryka Kulę.

Krzysztof Olczyk przywitał także obecnych w Lublińcu członków zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Jarosława Brysia wiceprezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej i prezesa Podokręgu Zabrze, Artura Szymczyka wiceprezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Stefana Mleczkę prezesa Podokręgu Katowice, Józefa Grząbę prezesa Podokręgu Sosnowiec, Tomasza Wyszyńskiego prezesa Podokręgu Bytom, Piotra Swobodę prezesa Podokręgu Tychy i Stefana Ekierta prezesa Podokręgu Racibórz, a także Herberta Jattę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Śląskiego ZPN. Serdecznie przywitał również Prezesa Honorowego Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolfa Bugdoła i najbardziej rozpoznawalnego piłkarza wywodzącego się z Lublińca Zygmunta Anczoka - mistrza olimpijskiego z Monachium oraz Jana Bzowego, byłego prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie, który przyczynił się do powstania Podokręgu Lubliniec. Powitał także innych zaproszonych gości i prezesów klubów, dziękując im za działalność, ze szczególnym uwzględnieniem młodych entuzjastów piłki nożnej ze Sporting Football Academy, organizatorów międzynarodowej imprezy dla dziecięcych drużyn piłkarskich z Europy: prezesa Sebastiana Radka, wiceprezesa Kacpra Polaka i członka zarządu Adriana Kucharskiego.

Nie zabrakło także słów uznania dla działaczy Podokręgu Lubliniec na czele z przewodniczącym Komisji Szkolenia Szymonem Mlynkiem i przewodniczącym Kolegium Sędziów Witoldem Fiszerem oraz dla samorządowców i przyjaciół, bez których - jak podkreślił Krzysztof Olczyk - prowadzenie działalności sportowej nie byłoby w ogóle możliwe.

- Szczególnie wdzięczny jestem za troskę o poprawę infrastruktury sportowej tak ważnej dla uprawiania piłki nożnej - stwierdził Krzysztof Olczyk. - Obiekty sportowe i boiska są dumą naszego podokręgu, a Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Lublińcu jest tego najlepszym przykładem. Serdeczne podziękowania składam na ręce Starosty Lublinieckiego i jego współpracowników obecnych na gali. Cieszę się, że są z nami także przedstawiciele zarządu wojewódzkiego zrzeszenia LZS, które stale dofinansowują działalność naszych klubów. Na ręce Henryka Malchera, naszego człowieka w LZS-ach, składam podziękowania i wiem, że na niego zawsze możemy liczyć.

Następnie Piotr Hankus, prowadzący galę, przedstawił zarys historii Podokręgu Lubliniec i piłki nożnej na Ziemi Lublinieckiej. Nawiązał do założonej w 1921 roku Unii Kalety i wyliczył piłkarskie gwiazdy regionu oraz zaprosił do obejrzenia 100-letniej historii Śląskiego Związku Piłki Nożnej w filmowej pigułce.

A gdy przebrzmiały echa największych sukcesów śląskiej piłki głos zabrał Henryk Kula: - Ziemia Lubliniecka dała śląskiej piłce Zygmunta Anczoka i Krzysztofa Olczyka. Przez ich wyróżnienie chcę podziękować wszystkim działaczom, trenerom, piłkarzom i sędziom, którzy tworzyli i tworzą historię śląskiej piłki. Podziękujcie również swoim żonom, bo bez ich wsparcia i akceptacji nasza miłość do piłki byłaby niemożliwa. Moi drodzy. Bez waszej pasji, zaangażowania, codziennej pracy, determinacji i wyrzeczeń, często kosztem życia rodzinnego, zawodowego czy prywatnego, śląska piłka nie byłaby najlepsza w Polsce. Jestem dumny, że razem z wami mogę ją wprowadzać w nowe stulecie. Jestem przekonany, znając jej potencjał, że jej sukcesy nie będą mniejsze niż w minionym stuleciu. I na koniec. Dziękuję za dzisiejszą gościnę i przygotowanie dzisiejszej gali, szczególnie Krzysztofowi Olczykowi, za jego zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej na Ziemi Lublinieckiej - podkreślił Henryk Kula.

Po tych słowach przyszła pora na wręczenie wyróżnień i uhonorowanie zasłużonych działaczy. Brązowe Odznaki dla Zasługi dla Sportu, przyznane przez minister sportu otrzymali: Henryk Gorol, Eugeniusz Mnich, Seweryn Pogoda, Andrzej Respondek i Jan Sobala, a wręczenia dokonał reprezentujący Ministerstwo Sportu Jan Widera - prezes Stadionu Śląskiego. Następnie Zbigniew Ormańczyk odebrał z rąk Henryka Kuli Brązowy Medal "Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej", a Polski Związek Piłki Nożnej uhonorował: Mirosława Kowalika i Andrzej Respondka Brązowymi Odznakami Honorowymi, Piotra Cuglowskiego, Henryka Gorola i Ignacego Grabowskiego - Srebrnymi Odznakami Honorowymi oraz Aleksego Bartochę, Zygmunta Budzika, Jana Sobalę, Alfonsa Szustera i Zygmunta Szwedę Złotymi Odznakami Honorowymi.

Ponadto Odznaki Honorowe Śląskiego ZPN przyznano: Bogusławowi Borowcowi, Eugeniuszowi Strzodzie, Michałowi Szwedzińskiemu i Szymonowi Viethowi - Brązowe; Jerzemu Flakowi, Bartoszowi Grucy, Edwardowi Klycie, Andrzejowi Kosytorzowi, Sebastianowi Lubanowi, Henrykowi Machoniowi, Tomaszowi Maniurze, Jerzemu Siemce i Markowi Wręczyckiemu - Srebrne oraz Tadeuszowi Koninie, Aleksandrze Makles, Janowi Mańce, Zdzisławowi Pilakowi i Sewerynowi Pogodzie - Złote.

Kapituła przyznała także Medale 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymali je: Zygmunt Anczok, Joachim Smyła, Tadeusz Konina, Sylwia Fronczek, Michał Aloszko, Klaudiusz Kandzia, Ireneusz Czech, Zbigniew Seniów, Krzysztof Bełkot, Iwona Burek, Zdzisław Kulej, Henryk Mach, Tomasz Osiński, Eugeniusz Gwóźdź, Dariusz Kiedrzyn, Janusz Bula i Edward Klyta.

Krzysztof Olczyk korzystając z okazji nagrodził także na tej wyjątkowej gali piłkarskie nadzieje lublinieckiego Podokręgu, czyli juniorów młodszych Mechanika Kochcice, którzy wywalczyli awans do II ligi śląskiej. Podopiecznym prezesa Marka Wręczyckiego i trenera Andrzeja Kaziora gratulacje złożyli także: wójt Kochanowic Ireneusz Czech oraz Henryk Kula i Jarosław Bryś.

W imieniu władz samorządowych za nagrody i słowa uznania podziękował starosta lubliniecki Joachim Smyła, który wyszedł na scenę z całą drużyną samorządową i rozpoczął ceremonię składania gratulacji i jubileuszowych pamiątek. Wśród nich był także grawerton od posła Ziemi Lublinieckiej Andrzeja Gawrona i prezenty od Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS oraz władz FC Barcelona Escola Varsovia.

A po wielu pięknych sowach przyszła kolej na muzyczne podsumowanie spotkania, które muzyczną klamrą spiął występ zespołu Bernadeta Kowalska i Przyjaciele z karnawałowym popisem tancerki. Nie zabrakło też tortu i gromkiego "200 lat". Nie było to jednak zamknięcie imprezy, bo przecież o piłce nożnej można dyskutować bardzo długo nie tylko wspominając sukcesy minionych 100 lat, ale także planując następne.

Więcej zdjęć z gali można oglądać TUTAJ.