Śląski ZPN

Regulaminy i tabela opłat na sezon 2019/2020

28/06/2019 18:35

Poniżej dostępne są regulaminy, tabela opłat i ekwiwalenty sędziowskie zatwierdzone przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 18.06.2019 r.