Śląski ZPN

II etap identyfikacji zawodników z małych ośrodków piłkarskich

25/07/2017 06:55

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku odbył się pierwszy etap identyfikacji zawodników urodzonych w roku 2005. W dniu wczorajszym wszystkie Podokręgi  ŚL.ZPN, trenerzy zawodników objętych identyfikacją otrzymali plan treningów oraz konspekty treningowe do przeprowadzenia drugiego etapu.


Identyfikacja w każdym etapie ma za zadanie dbanie o młodych zawodników, trenerów poprzez przesyłanie wytycznych pozwalających na efektywny trening oraz na:

  • wszechstronne wspieranie szkolenia w optymalnym wieku do nauki gry w piłkę nożną.
  • wspieranie młodych piłkarzy oraz Trenerów piłki nożnej przez stworzenie bazy danych dostępnej dla Trenerów Reprezentacji Śląska.
  • systematyczne podnoszenie poziomu szkolenia sportowego w klubach małych, wiejskich poprzez stworzenie optymalnej bazy ćwiczeniowej.
  • zwiększenie liczby zawodników tzw. „perspektywicznych” dla Reprezentacji Podokręgów i Reprezentacji Śląska.

Identyfikacja obejmuje przede wszystkim zawodników, którzy są pod obserwacją Trenerów Koordynatorów z Podokręgu i nie są w Reprezentacji Śląska.

 

II etap zawiera konspekty dodatkowych/indywidualnych treningów dla zawodników objętych projektem oraz link do filmu dla rodziców „Świadoma Gra”

Konspekty treningowe zbudowane są przez Trenerów Reprezentacji Śląska, są ujednolicone, mają łatwy i prosty przekaz.

Trening zgodnie z planem może przeprowadzić zawodnik indywidualnie przy wsparciu rodzica, lub w trakcie, czy po treningach w klubie macierzystym przy opiece Trenera klubowego.

Załączony plan treningów jest również wsparciem i przykładem dla Trenerów w planowaniu jednostek treningowych zgodnie z progresją nauczania i periodyzacją techniczną.

 

Program "centrum identyfikacji zawodników" będzie regularnie analizowane i oceniane pod względem organizacyjnym, merytorycznym.

Projekt będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od potrzeb i skuteczności (nowe testy, kolejne filmy szkoleniowe z zakresu techniki, motoryki , diety i psychologii w sporcie) w myśl zasady „system jest dla dzieci, a nie dzieci dla systemu”.

 

W okresie października pierwszy etap projektu, czyli treningi w każdym Podokręgu będzie powtórzony. Zawodnicy objęci projektem ponownie zostaną powołani na konsultację w formie treningu nr 1, w trakcie którego zostaną poddani drugiej ocenie przez Trenerów.

 

Zawodnicy, którzy w trakcie drugiego treningu będą się wyróżniać i zrobię największy progres  poprzez na specjalną konsutlację Kadry Śląska rocznika 2005 trafią na konsultację selekcyjną Reprezentacji Śląska U13.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z planem oraz treningami.