Śląski ZPN

Podokręg Bielsko-Biała podsumował dwa lata kadencji

27/04/2018 18:24

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Podokręgu Bielsko-Biała podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu kierowanego przez Romana Kubieńca.


Z 40 mandatariuszy na sali obrad w hotelu Widok pojawiło się 22 delegatów, którzy po przywitaniu przez prezesa Romana Kubieńca oraz zaproszeniu do stołu prezydialnego gości: prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryka Kuli i prezesa Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Czesława Biskupa rozpoczęli formalne procedury. Najpierw na przewodniczącego zebrania wybrano Wojciecha Waligórę, a rolę sekretarza powierzono Zbigniewowi Suwajowi. Następnie zatwierdzono porządek obrad, a po wybraniu Komisji Mandatowej w składzie Artur Mazur i Jerzy Wróbel oraz Komisji Uchwał i Wniosków w składzie Wacław Waliczek i Krzysztof Adamiec, przystąpiono do podsumowania dwuletniego okresu pracy zarządu, wybranego 15 kwietnia 2016 roku.

- W tym okresie przybyły nam dwa kluby młodzieżowe i w tej chwili mamy 42 działające w podokręgu stowarzyszenia – powiedział Roman Kubieniec. - Działamy w kilku strukturach, bo nasze drużyny grają w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej, Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Podokręgu Bielsku-Biała, a także w łączonych z Podokręgiem Tychy rozgrywkach młodzików. Mamy w ekstraklasie futsalu mistrzowską drużynę Rekord SSA, która może się pochwalić rekordem 22 zwycięstw w sezonie i przystąpi do decydującej fazy obecnego sezonu jako faworyt.

Roman Kubieniec dokonał także prezentacji stanu posiadania w pozostałych klasach rozgrywkowych z I-ligowym Podbeskidziem, II-ligową drużyną kobiet BTS Rekord oraz III-ligowymi BKS Stal Bielsko-Biała i BTS Rekord na czele. Prezes podokręgu podsumował również działalność wydziałów, zwracając uwagę szczególnie na odpowiedzialnych za pion szkoleniowy Tomasza Kropidłę, Daniela Galę i Marka Mólla, który będzie odpowiadał za reprezentację podokręgu U21.

Sternik podokręgu podziękował pracownikom etatowym związku i wszystkim działaczom, będącym do dyspozycji klubów „na okrągło” z sobotami i niedzielami włącznie oraz uznał współpracę ze Ślaskim Związkiem Piłki Nożnej i Beskidzkim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej za owocną.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na dyskusję, w której poruszono problemy najbardziej nurtujące środowisko, a prezes Ślaskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula podsumował w skrócie efekty kadencji. Mówił o kursach szkoleniowców. O Mobilnym AMO. O szkoleniu rodziców. O karach za przekleństwa w rozgrywkach młodzieżowych. O nowej formule „Akcji Lato”. O rozgrywkach dla drużyn Ludowych Zespołów Sportowych. O nowej, planowanej formie ekwiwalentów za wyszkolenie. O ekstranecie. O ochronie danych osobowych. O sędziach klubowych.  O planach kolejnych spotkań międzypaństwowych na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. O zmianach już wprowadzonych w rozrywkach oraz tych, które może wprowadzić reforma poddana pod konsultacje, których głównym punktem będzie zaplanowany na 29 maja na Stadionie Śląskim panel dyskusyjny z przedstawicielami klubów III ligi, IV ligi i klas okręgowych oraz prezesów podokręgów.

- Śląski Związek Piłki Nożnej jest dla klubów i dla działaczy klubowych. Dla nas liczy się to co was zadowala i dlatego za pracę dla dobra wspólnego składam wam serdeczne podziękowania – zakończył Henryk Kula.

Prezes Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Czesław Biskup dodał w swoim wystąpieniu, że 22 czerwca odbędzie się kolejna gala podsumowująca rozgrywki klasy okręgowej. Zaprosił także na zaplanowany tradycyjnie na 15 sierpnia Memoriał Józefa Ciszewskiego tym razem z udziałem juniorów, żaków i oldbojów.

Zdjęcia z zebrania można oglądać TUTAJ.

Działacze korzystając z obecności prezesa Henryka Kuli zadawali pytania i dzielili się uwagami, a Komisja Uchwał i Wniosków po sporządzeniu uchwały o przyjęciu sprawozdania przegłosowaniem jej przez delegatów podsumowała zebranie, które zostało przez przewodniczącego obrad zamknięte po prezentacji programu PZPN-PZU z ofertą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.