Śląski ZPN

Zmiany w zakresie realizacji kontroli antydopingowych

12/03/2018 13:05

Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski poinformował, iż w związku z koniecznością dostosowania krajowych regulacji antydopingowych do Światowego Programu Antydopingowego WADA, nastąpiły zmiany dotyczące procedur kontrolnych i postępowań dyscyplinarnych.


W związku z powyższym informujemy wszystkich zawodników wraz osobami z ich najbliższego otoczenia, iż są zobowiązani do przestrzegania zasad sformułowanych w piśmie Polskiej Agencji Antydopingowej.