Klub Wybitnego Piłkarza Śląska

12/09/2017 18:20

Albin Wira

Urodzony 19 grudnia 1953 roku Albin Wira był pomocnikiem.
12/09/2017 18:08

Marek Wleciałowski

Urodzony 31 stycznia 1970 roku Marek Wleciałowski był obrońcą.
12/09/2017 17:56

Jan Woś

Urodzony 17 lutego 1974 roku Jan Woś był pomocnikiem.
12/09/2017 12:16

Jan Wraży

Urodzony 10 października 1943 roku. Obrońca.
12/09/2017 12:15

Krzysztof Zagórski

Urodzony 4 lutego 1967 roku Krzysztof Zagórski był napastnikiem.