Seniorzy

Drużyna Bytomskiego Sportu zagra w IV lidze

13/07/2017 20:32

W dzisiejszym posiedzeniu zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej wzięło udział 19 z 25 członków kierownictwa i jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu drużyny spółki Bytomski Sport do rozgrywek IV ligi.


Posiedzenie otworzył prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, który zapoznał zebranych z planem zebrania oraz przedstawił zaproszonych gości – prezydenta Bytomia Damiana Bartylę oraz prezesa spółki Bytomski Sport Krzysztofa Bochnię. Były zawodnik, a następnie prezes Polonii, piastujący obecnie funkcję włodarza Bytomia przedstawił sytuację sportu w Bytomiu. Natomiast prezes spółki Bytomski Sport prezentując nowy klub, który został przyjęty w struktury Śląskiego Związku Piłki Nożnej, poprosił zarząd o przyjęcie drużyny z Bytomia do IV-ligowych rozgrywek.

Z ramienia zarządu temat referował wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem prezes Podokręgu Bytom Krzysztof Seweryn, który od strony formalnej i regulaminowej wyjaśnił sytuację podkreślając iż po wykreśleniu z KRS-u klubu skupiającego drużyny młodzieżowe, czyli TS Polonia Bytom oraz z powodu nie zgłoszenia do rozgrywek drużyny seniorów przez KS Polonia SA, spółka Bytomski Sport, przyjęta 28 czerwca w poczet klubów Śląskiego Związku Piłki Nożnej,  stara się wypełnić lukę i przejąć 16 zespołów młodzieżowych oraz prowadzić drużynę seniorów. Ponadto prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula zapoznał członków zarządu z opinią Wydziału do spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Krzysztofa Smulskiego na temat dopuszczenia seniorskiej drużyny spółki Bytomski Sport do rozgrywek.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja, po której nadszedł moment głosowania. Jednogłośnie, przy 19 głosach za, przyjęto uchwałę o dopuszczenie seniorskiej drużyny spółki Bytomski Sport do rozgrywek w II grupie IV ligi, która w sezonie 2017/2018 liczyć będzie 17 zespołów.