Komunikaty

Wykaz kartek z extranetu (stan na 05.06.2018)

6/06/2018 17:42

Wykaz kartek z extranetu II i III ligi kobiet, HAIZ IV ligi, ZINA Klasy Okręgowej, I i II Ligi Wojewódzkiej Juniorów oraz I i II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych...


UWAGA:

Jeżeli zmiana barw klubowych po rundzie jesiennej nastąpiła na tym samym szczeblu rozgrywek, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę żółtych kartek, które posiadał dotychczas. Natomiast gdy ten zawodnik przeszedł do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które otrzymał w poprzednim klubie, nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. Jeżeli na zawodniku ciążył obowiązek odbycia kary dyscyplinarnej, to musiał ją odbyć w całości w nowym klubie.

Poniższe zestawienie nie pokazuje zsumowanych kartek zawodnika z dwóch klubów (jesienią grał w klubie X, a wiosną gra w klubie Y) tej samej klasy rozgrywkowej.

 

Stan na 05.06.2018 r.

II liga kobiet grupa śląska - cały sezon

III liga kobiet grupa śląska - cały sezon

 

HAIZ IV liga grupa 1 - cały sezon

HAIZ IV liga grupa 2 - cały sezon

 

ZINA Klasa Okręgowa grupa 1 - cały sezon

ZINA Klasa Okręgowa grupa 2 - cały sezon

ZINA Klasa Okręgowa grupa 3 - cały sezon

ZINA Klasa Okręgowa grupa 4 - cały sezon

 

I Liga Wojewódzka Juniorów (A1) - cały sezon

II Liga Wojewódzka Juniorów grupa 1 (A1) - cały sezon

 

I Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1) - wiosna

II Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych grupa północna - wiosna

II Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych grupa południowa - wiosna