Uchwały Zarządu PZPN

Uchwała o członkostwie

Uchwała w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała - Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

Podręcznik licencyjny dla klubów III ligi - sezon 2016/2017 i następne

Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych - sezon 2016/2017 i następne

Załącznik do Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych

Regulamin Dyscyplinarny PZPN (Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów)

Uchwała w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu

Uchwała w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej

Uchwała w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich

Uchwała w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę

Uchwała dotycząca opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23 a 28 rokiem życia

Uchwała - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej

Uchwała w sprawie interpretacji Uchwały – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika...

 

Uchwały Zarządu Śląskiego ZPN

23 stycznia 2018

Przyjęcie klubu na członka - MKS Concordia Knurów

Przyjęcie zmiany nazwy - z UKS Gimnazjum Istebna na UKKS Istebna

Przyjęcie prawa używania w celach marketingowych nazwy MKS Górnik 09 Mysłowice

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - KS Polonia Bytom S.A.

 

19 marca 2018

Przeniesienie drużyn z SP MOSiR Jastrzębie do KS GKS 1962 Jastrzębie S.A.

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - LKS Nadwiślan Góra

Przyjęcie klubu na członka - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP - Oratorium Pogrzebień

Przyjęcie klubu na członka - Śląska Akademia Futbolu Gliwice

Przyjęcie klubu na członka - UKS AS Karczewice

Przyjęcie klubu na członka - UKS AP Champions Żory

Przyjęcie klubu na członka - APN Olimpia Piekary Śląskie

Przyjęcie klubu na członka - Diamond Academy Rogoźnik

Przyjęcie klubu na członka - MTS Knurów

 

21 maja 2018

Włączenie Podokręgu Skoczów do struktury Związku

Włączenie Podokręgu Żywiec do struktury Związku

Włączenie Podokręgu Lubliniec do struktury Związku

Przyjęcie klubu na członka - AKS Górnik Niwka

Przyjęcie klubu na członka - SKFiS Górnik 09 Mysłowice

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - KS JSS Silesia Piekary Śląskie

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Szombierki Bytom

Przejęcie przez MTS Knurów sekcji kobiet KS Concordia Knurów

Zgoda na różnicę jednej klasy pomiędzy I a II zespołem MLKS Znicz Kłobuck

Zatwierdzenie tabeli opłat - futsal i kobiety   /tabela opłat futsal   i   tabela opłat kobiety/

 

14 lipca 2018 (Zarząd PZPN) i 21 sierpnia 2018 (Prezydium Zarządu Śl. ZPN)

Pro Junior System dla IV ligi

Pro Junior System dla Klasy Okręgowej i Klasy A

 

17 lipca 2018

Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek i załączników do Ramowego   /Regulamin Ramowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2/

Zatwierdzenie Regulaminu Pucharu Polski (Regulamin PP)

Zatwierdzenie Regulaminu Wydziału Piłki Kobiecej (Regulamin WPK)

Zmiany w Regulaminie Związkowej Komisji Odwoławczej

Zmiany w Regulaminie Wydziału Futsalu (Regulamin Wydziału Futsalu)

Uchwała kompetencyjna struktur i organów Śl. ZPN

Zgoda na przeniesienie drużyn rocznika 2004 z RKP ROW Rybnik do KS ROW 1964 Rybnik

Zgoda na przeniesienie drużyny rocznika 2004 z MUKP Dąbrowa Górnicza do KS Unia Dąbrowa Górnicza

Zgoda na przejęcie przez APN Olimpia Piekary Śląskie z zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych sekcji piłki nożnej MKS Olimpia Piekary Śląskie

Zgoda na przejęcie przez AKS Górnik Niwka z zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych sekcji piłki nożnej AKS Niwka

Przyjęcie klubu na członka - MKS Gmina Lubomia

Przyjęcie klubu na członka - MKP Brenna - Górki

Przyjęcie klubu na członka - UKS Sławków

Przyjęcie klubu na członka - Sporting Football Academy Lubliniec

Przyjęcie klubu na członka - UKS AP Orzesze

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - LKS Będusz

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Orzeł Konopiska

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Sokół Wręczyca

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - FKS Rychwałd

Dopuszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania meczów piłki nożnej - Chorzów ul. Harcerska 1

Dopuszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania meczów piłki nożnej - Bytom przy ul. Olimpijskiej i Piekarskiej

 

24 września 2018

Regulamin rozgrywek o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN w kategorii U-12 i U-11

Przyjęcie i zatwierdzenie programu "Sędzia klubowy"

Przyjęcie i zatwierdzenie Tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów na zawodach Śląskiego ZPN

Zgoda na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (Musepa i Terbalyan - LKS Przemsza Siewierz)

Zgoda na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (Herasymov i Ngwagwu - KS Górnik Piaski)

Zatwierdzenie załącznika nr 3 do Regulaminu Ramowego dot. rozgrywek kobiet wraz z aneksem

 

14 października 2018

Zasady rozgrywania meczów drużyn młodzieżowych przy sztucznym oświetleniu

Przyjęcie zmiany nazwy - z KS GTV Stadion Śląski Chorzów na KS Stadion Śląski Chorzów

 

Pobierz
Tabela opłat (startowe, uprawnienia, transfery, kartki, regulaminowe)
Pobierz
Tabela opłat - kobiety
Pobierz
Tabela opłat - futsal
Pobierz
Uchwała Nr 39/18/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej (zmiany w Ramowym)
Pobierz
Regulamin Ramowy
Pobierz
Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)
Pobierz
Załącznik nr 2 (awanse i spadki)
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018/2019
Pobierz
Regulamin II ligi kobiet
Pobierz
Regulamin III ligi kobiet
Pobierz
Załącznik nr 3 (III i IV liga kobiet, Juniorki Młodsze, Młodziczki)
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018/2019 (kobiety)
Pobierz
Pro Junior System dla IV ligi
Pobierz
Pro Junior System dla Klasy Okręgowej i Klasy A
Pobierz
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
Pobierz
Zalecenia dla organizatorów meczów piłkarskich
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego (z piktogramami)
Pobierz
Lista kontrolna organizatora
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego (edytowalny)
Pobierz
Zabronione przedmioty - piktogramy
Pobierz
Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Druk - Informacja Organizatora Zawodów
Pobierz
Informacja Organizatora Zawodów - III liga
Pobierz
Raport konsultanta - obserwatora
Pobierz
Sprawozdanie z konsultacji - IV liga
Pobierz
Uchwała Zarządu Śl. ZPN - obowiązki delegata - III liga
Pobierz
Lista obecności (GSR) - III liga
Pobierz
Wytyczne dla delegatów - III liga
Pobierz
Regulamin pracy Konsultanta ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Informacja - Konsultanta ds. Bezpieczeństwa IV LIGA
Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN (od 23.02.2016 r.)
Pobierz
Oświadczenie o zdeponowaniu w klubie deklaracji gry amatora
Pobierz
Wzór kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
Pobierz
Umowa transferowa
Pobierz
Formularz rejestracyjny zawodnika (duplikat)
Pobierz
Oświadczenie zawodnika
Pobierz
Deklaracja gry amatora
Pobierz
Wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Oświadczenie antykorupcyjne (do licencji trenerskiej)
Pobierz
Formularz rejestracyjny - Konferencja 17.12.2016 r.
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Procedury oraz zasady zakładania konta PZPN24 oraz aplikacji na komisje/konferencje trenerskie
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Uchwała V/75 z dnia 25.05.2017 Zarządu PZPN w sprawie Organizacji Kursów i Kształcenia Trenerów
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie. Po zmianach.
Pobierz
Obserwatorzy - skrócony raport delegata
Pobierz
Obserwatorzy - informacja organizatora zawodów
Pobierz
Obserwatorzy - dokumenty do sprawdzenia
Pobierz
Sprawozdanie sędziego
Pobierz
Uchwała w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów dla III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych
Pobierz
Wzór rachunku dla sędziów - II liga futsalu
Pobierz
Wzór rachunku – II liga kobiet (2018) – sędzia
Pobierz
Wzór rachunku – II liga kobiet (2018) – sędzia asystent
Pobierz
Wzór rachunku – obserwatora/konsultanta/mentora (2018)
Pobierz
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów III ligi
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów IV ligi
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów Klasy Okręgowej i klas niższych
Pobierz
Podręcznik Licencyjny dla klubów III ligi
Pobierz
Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi, Klasy Okręgowej i klas niższych
Pobierz
Załącznik do Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych
Pobierz
Instrukcja inicjowania postępowania przed Komisją
Pobierz
Ekwiwalent za zawodnika do 23 lat i interpretacja uchwały
Pobierz
Uchwała Śl. ZPN w sprawie opłat za uzgadnianie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych
Pobierz
Uchwała PZPN (opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów)
Pobierz
Procedura uzgadniania projektów
Pobierz
Formularz zgłoszenia projektu
Pobierz
Uchwala_w_sprawie_licencji_dla_sedziow_pilkarskich.pdf
Pobierz
Zalacznik_1_wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziowskiej.doc
Pobierz
Zalacznik_2_oplaty_za_licencje_sedziowskie.pdf
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Śl. ZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego PZPN
Pobierz
Wniosek_o_nadanie_medalu_za_wybitne_osiagniecia_w_rozwoju_pilki_noznej.doc
Pobierz
Wniosek o nadanie dużej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie małej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PZPN (osoba fizyczna)
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PZPN (klub sportowy)
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki Za zasługi dla sportu
Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach Mobilnego AMO - RODO