Pobierz
Uchwała w sprawie opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłkarskich
Pobierz
Uchwała Nr 29/2017/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski
Pobierz
Uchwała Nr 28/2017/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Pobierz
Jak zostać członkiem Śląskiego ZPN?
Pobierz
2017_2018_Regulamin_Ramowy.pdf
Pobierz
2017_2018_zalacznik_nr_1_do_ramowego.pdf
Pobierz
2017_2018_zalacznik_nr_2_do_ramowego_awanse_i_spadki.pdf
Pobierz
Regulamin premiowania występów zawodników młodzieżowych
Pobierz
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
Pobierz
Zalecenia dla organizatorów meczów piłkarskich
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego (z piktogramami)
Pobierz
Lista kontrolna organizatora
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego (edytowalny)
Pobierz
Zabronione przedmioty - piktogramy
Pobierz
Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Druk - Informacja Organizatora Zawodów
Pobierz
Informacja Organizatora Zawodów - III liga
Pobierz
Raport konsultanta - obserwatora
Pobierz
Sprawozdanie z konsultacji - IV liga
Pobierz
Uchwała Zarządu Śl. ZPN - obowiązki delegata - III liga
Pobierz
Lista obecności (GSR) - III liga
Pobierz
Wytyczne dla delegatów - III liga
Pobierz
Regulamin pracy Konsultanta ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Informacja - Konsultanta ds. Bezpieczeństwa IV LIGA
Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN (od 23.02.2016 r.)
Pobierz
Oświadczenie o zdeponowaniu w klubie deklaracji gry amatora
Pobierz
Wzór kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
Pobierz
Lista uprawnień (podstawowa)
Pobierz
Lista uprawnień (uzupełniająca)
Pobierz
Umowa transferowa
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Formularz rejestracyjny zawodnika (duplikat)
Pobierz
Ekwiwalent za zawodnika do 23 lat i interpretacja uchwały
Pobierz
Oświadczenie zawodnika
Pobierz
Deklaracja gry amatora
Pobierz
Wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Oświadczenie antykorupcyjne (do licencji trenerskiej)
Pobierz
Formularz rejestracyjny - Konferencja 17.12.2016 r.
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Procedury oraz zasady zakładania konta PZPN24 oraz aplikacji na komisje/konferencje trenerskie
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Uchwała V/75 z dnia 25.05.2017 Zarządu PZPN w sprawie Organizacji Kursów i Kształcenia Trenerów
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie. Po zmianach.
Pobierz
Wzór rachunku dla sędziów - II liga kobiet (2017) - asystent
Pobierz
Obserwatorzy - skrócony raport delegata
Pobierz
Obserwatorzy - informacja organizatora zawodów
Pobierz
Obserwatorzy - dokumenty do sprawdzenia
Pobierz
Sprawozdanie sędziego
Pobierz
Wzór rachunku dla sędziów - II liga kobiet (2017) - sędzia
Pobierz
Wzór rachunku obserwatora/delegata/mentora (2017)
Pobierz
Uchwała w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów dla III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych
Pobierz
Wzór rachunku dla sędziów - II liga futsalu
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów III ligi
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów IV ligi
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów Klasy Okręgowej i klas niższych
Pobierz
Podręcznik Licencyjny dla klubów III ligi
Pobierz
Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi, Klasy Okręgowej i klas niższych
Pobierz
Załącznik do Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych
Pobierz
Instrukcja inicjowania postępowania przed Komisją
Pobierz
Ekwiwalent za zawodnika do 23 lat i interpretacja uchwały
Pobierz
Uchwała Śl. ZPN w sprawie opłat za uzgadnianie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych
Pobierz
Uchwała PZPN (opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów)
Pobierz
Procedura uzgadniania projektów
Pobierz
Formularz zgłoszenia projektu
Pobierz
Uchwala_w_sprawie_licencji_dla_sedziow_pilkarskich.pdf
Pobierz
Zalacznik_1_wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziowskiej.doc
Pobierz
Zalacznik_2_oplaty_za_licencje_sedziowskie.pdf